CHR Bygga Bostäder Holding AB ägs till ca 87 procent av grundarna, styrelsen och ledningen. Styrelseledamoten Bertil Rydevik ca 37 procent, ordförande och grundare Hadar Cars ca 12 procent, grundare David Ridemar ca 12 procent, grundare Nils-Arne Holmudden ca 14 procent, Jonas Åkerman ca 12 procent och övriga aktieägare äger cirka 13 procent av bolaget.