Aktien

Aktien 2017-09-27T08:49:55+00:00

CHR Bygga Bostäder Holding AB ägs till drygt 88 procent av grundarna och ledningen. Styrelseledamoten och grundaren Bertil Rydevik knappt 39 procent, ordförande och grundare Hadar Cars 13 procent, grundare David Ridemar 13 procent, grundare och operativ chef Nils-Arne Holmudden 13 procent, VD Jonas Åkerman drygt 10 procent samt övriga privata aktieägare äger cirka 12 procent av bolaget.