Årsstämma 2020

Kallelse årsstämma 2020 – Bygga Bostäder Holding
Fullmaktsformulär 2020

Protokoll från årsstämma 2019

Protokoll Årsstämma