CHR Bygga Bostäder Holding AB arbetar aktivt med miljöfrågor i samband med samtliga projekt. Miljöarbetet anpassas utifrån varje projekts specifika förutsättningar. I utvecklingsprojekt kan det förekomma miljöpåverkan under byggtiden. Risker för höga miljökostnader i samband med fastighetsförvärv hanteras bland annat genom miljöundersökningar i relevanta fall och att ansvaret så långt möjligt läggs på säljaren av fastigheten, alternativt beaktas vid fastställande av köpeskillingen. Inga oförutsedda miljökostnader har uppkommit i samband med några av Koncernens pågående eller avslutade projekt. Koncernen bedriver inte någon miljörättsligt tillståndspliktig verksamhet.

CHR Bygga Bostäder Holding AB är fokuserade på att bygga snygga, energi- och miljöeffektiva bostäder med hög kvalité till attraktiva priser på tillväxtorter. Att största delen av husen och produktionsprocesserna är standardiserade (ofta med samma underentreprenörer) gör det lättare att expandera till flera orter utan att förlora kvalité eller kapacitet.

Bygga Bostäder Entreprenad är ISO-certifierad enligt dels ISO 14001 (avseende miljöledning) dels ISO 9001 (avseende kvalitetsprocesser). Certifieringarna är giltiga till och med den 15 september 2018.

CHR Bygga Bostäder Holding ABs nya hem har ett egenutvecklat värmesystem installerat och som klarar EU 2020 regeln. CHR Bygga Bostäder Holding AB är en av få aktörer som i dagsläget kan leverera nya hem som lever upp till EU 2020 regeln.

CHR Bygga Bostäder Holding AB är medlem i Stockholms byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier och Svensk Näringsliv samt har hängavtal med Byggnads.