Jonas Åkerman, VD
Mail jonas.akerman@byggabostader.se
Mobil 076-196 55 02

Hanna Lauritzen, CFO
Mail hanna.lauritzen@byggabostader.se
Mobil 070-799 57 75