Ledning

/Ledning
Ledning2018-08-14T07:55:05+02:00

Jonas Åkerman
VD, koncernchef och styrelseledamot

Född 1963.

Anställd sedan 2016.

Utbildning:
Studier vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Jonas Åkerman är VD för CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) och koncernchef sedan juli 2016 samt VD för CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB.

Under drygt 25 år var Jonas vice VD och VD för BTS USA, Inc, vilket är den amerikanska delen av det svenska börsnoterade konsult- och utbildningsföretaget BTS Group AB (publ), och medlem av ledningsgruppen för BTS Group AB (publ). Jonas har varit styrelseordförande i Advantage Performace Group, BTS Catalyst PTY Ltd och Bridges Early Childhood School Inc och styrelseledamot i Swedish American Chamber of Commerce New York.

Innehav i Bygga Bostäder:
1 365 125 aktier och 206 250 teckningsoptioner.

Hanna Laurtizen
COO/Operativ chef och kundansvarig

Född 1977.

Anställd sedan 2015.

Utbildning:
Magister i företagsekonomi från Södertörns Högskola.

Styrelsesuppleant i Tocena AB och Salong Sarolea AB.

Hanna Lauritzen har tidigare bland annat varit ekonomichef på Industrifonden samt haft olika roller på Aragon Fondkommission.

Innehav i Bygga Bostäder:
47 000 aktier och 47 125 teckningsoptioner.