Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalité i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.

Vi är fokuserade på att bygga snygga, energi- och miljöeffektiva bostäder med hög kvalité till attraktiva priser på tillväxtorter. Att största delen av husen och produktionsprocesserna är standardiserade (ofta med samma underentreprenörer) gör det lättare att expandera till flera orter utan att förlora kvalité eller kapacitet.

För våra kunder betyder det att de kan köpa ett nytt hem med lite bättre kvalitet än vanlig standard och de kan flytta in lika snabbt som om de hade köpt ett gammalt hus. Läs mer om projekten i Örebro, Nyköping, Östersund m.fl. orter.

På projektsidan hittar du pågående utveckling av nya hem. I galleriet finns exempel på nya hem, lägenheter i punkthus på 4-10 våningar och tvåvånings radhus i trä, som vi bygger på flera orter i landet.

Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier vilket innebär att vi följer branschgemensamma etiska regler och att en oberoende part har kontrollerat vår ekonomi och skatter. Bygga Bostäder har högsta kreditvärdighet hos UC vilket innebär att vi är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. Sigillet nedan uppdateras automatiskt dagligen och anger sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år.