Hadar Cars
Ordförande sedan 2011, grundare

Född 1964

Utbildning:
Civilingenjör (M.Sc.) från Kungliga Tekniska Högskolan och MBA från INSEAD.

Andra uppdrag:
Investeringsansvarig på Industrifonden, styrelseledamot i Funnel AB med dotterbolag, Inriver AB, e-Builder AB, Now Interact Nordic AB, Auctions Online Scandinavia AB samt Eqvitec Partners Oy.

Tidigare erfarenhet:
Under de senaste 15 åren har Hadar Cars arbetat med riskkapitalinvesteringar bland annat som partner på Eqvitec och Teknoinvest. Hadar har också varit affärsområdeschef i Japan för Ericsson, VD för Cellpoint Systems AB samt varit styrelseledamot i Clavister Holding AB (publ), Clavister AB, Actiwave AB, Netadmin Systems i Sverige AB samt styrelsesuppleant i Fält Communications AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Bygga Bostäder: 1 439 250 aktier

Bertil Rydevik
Styrelseledamot sedan 2013

Född 1952

Utbildning:
Har studerat ekonomi vid Göteborgs universitet.

Andra uppdrag:
Privatinvesterare och styrelseordförande i Sciaticon AB samt styrelseledamot i Onoterat AB.

Tidigare erfarenhet:
Bertil Rydevik har lång erfarenhet från den finansiella sektorn inom bland annat Lehman Brothers, Credit Suisse och Morgan Stanley samt som rådgivare till Carnegie Investment Bank, Renaissance Capital och Ondra Partners samt som styrelseledamot i Pergamum AB och Diakrit International Ltd.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Innehav i Bygga Bostäder: 4 326 750 aktier

Johan Palmgren
Styrelseledamot sedan 2016

Född 1964

Utbildning:
Jur. kand. från Lunds Universitet.

Andra uppdrag:
Advokat och delägare i Ramberg Advokater i Stockholm, är främst verksam inom områdena kommersiell avtalsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt samt tvistelösning och har lång erfarenhet av styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor. Styrelseordförande i AIK Ishockey AB (publ), Best of
all Worlds AB (publ) samt styrelseledamot i Ramberg Advokater KB och CMA Microdialysis AB.

Tidigare erfarenhet:
Styrelseledamot i Norrtorget Advokat AB, Stuvsta Advokatbyrå AB och styrelsesuppleant i Harvard Apparatus Regenerative Technology AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Innehav i Bygga Bostäder: –

Jonas Åkerman
Styrelseledamot sedan 2014

Född 1963

Utbildning:
Studier vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet:
Under drygt 25 år var Jonas Åkerman vice VD och VD för BTS USA, Inc, vilket är den amerikanska delen av det svenska börsnoterade konsult- och utbildningsföretaget BTS Group AB (publ), och medlem av ledningsgruppen för BTS Group AB (publ). Jonas har varit styrelse-ordförande i Advantage Performace Group, BTS Catalyst PTY Ltd och Bridges Early Childhood School Inc och styrelseledamot i Swedish American Chamber of Commerce New York.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte i förhållande till bolaget och dess ledning.

Innehav i Bygga Bostäder:
1 365 125 aktier och 206 250 teckningsoptioner