Våra nya bostäder med fjärrvärme

Se en film över vårt nya område Sånghusvallen!